Foreningen Musik og Kor

TISVILDEKOR 2020


Nye deltagere er velkommen.

Første koraften i det ny år er

mandag 6. januar kl 19. 


Sognegården, Vejby Kirke

Kirkebakken 4

3210 Vejby


Hør mere om koret

Kontakt Inger Larsen:

6060 5542


                                                                              

Dirigent Erik Knudsen

MUSIK & KOR i TISVILDE

*Tisvildekoret   *  Alsang  Fællessang*


Alsang  19. februar 2020

kl 19.00  Sognegården, Vejby Kirke


 

Kormedlemmer ved Tisvildekorets kaffebod på Birkepladsen i Tisvildeleje