Tisvilde Kor

TISVILDE KOR  

Alsang

Foreningen Musik & Kor i Tisvilde 

Tisvilde Kor 

Koraften hver mandag

kl. 19.00 -21.15

Sognegården, Vejby Kirke

Kirkebakken 4, 3210 Vejby


Kontakt: Formand Inger Larsen 60605542


Tisvilde Kor 2020Kontingent: kr.1050,00 for hele sæsonen.

Bankkonto: Danske Bank

reg. 9570 konto nr. 254 8704   


Kasserer: Kaja Voss,

tlf. 2298 4574

e-mail: voss.kaja@gmail.com

Dirigent Erik Knudsen

læs om