Alsang 2019/20

TISVILDE KOR  

Alsang

Foreningen Musik & Kor i Tisvilde 

Forårets alsang i Sognegården, Vejby Kirke måtte desværre aflyses ! 

Alsang er savnet!

P.t. er den udsat p.g.a.

restriktionerne om hvor mange vi må være i Sognegården.


'Musik & Kor i Tisvilde er en lille forening,

som har noget stort og dyrebart at byde på:

den fælles glæde over sangenes melodi og

tekst og glæden ved at synge sammen.'

Læs mere om Alsang- baggrund og historie


Hvad synges der til alsang?

Meget forskelligt!

Se her: Alsangs- programer

Elise Stendevad

Ole Jakobsen, Frede Knudsen og John Friis