Tisvildekoret 2019/20

TISVILDEKORETTisvildekoret 

Hver mandag aften 

kl.19.00 Sognegården

Kirkebakken 4, Vejby 

Sæsonstart mandag 2. sept kl. 19

Koraften hver mandag kl. 19.00 -21.15 i Menighedshuset, Kirkebakken 4 , Vejby

Kontakt: Formand Inger Larsen 60605542


Dirigent Erik Knudsen

læs om Erik Knudsen

Hvem er vi?

Tisvilde Koret er et 3-stemmigt damekor, ledet af Erik Knudsen, som er en meget veluddannet ung dirigent med et bredt repertoire.

Den nordiske sangskat er 1. prioritet, men også den engelske renæssance sang er dejlig at arbejde med. Samtidigt tager koret gerne fat på moderne sange.


Det er koncentreret, sjovt og solidarisk at arbejde sammen med dirigenten, og i den korte pause kan man drikke medbragt kaffe/te og hilse på gamle og nye korvenner. 


Det er ikke længe siden, koret blev til et damekor, derfor skal stemmerne indplaceres, så det passer bedst til både korsangere og korets lyd. Der er perfekte øveforhold med en herlig akustik i Sognegården, hvor vi træffes hver mandag aften.

Indlæringen gøres nemmere ved, at der udsendes øvefiler inden den næste mandag. Altså er nodekendskab ikke nødvendigt.


Tisvilde Koret

30 års Historie


I 1987 manglede nogle initiativrige forældre i Tisvilde et børnekor. De indkaldte straks til en stiftende generalforsamling og den 3 sept. skabte de en musikforening.

I begyndelsen underviste de selv på skift i et lånt lokale på Tisvilde Skole. Sådan fortsatte det hele efteråret. Et opslag på konservatoriet lokkede musikstuderende Jacob Lorentzen til Tisvilde, som hver uge tog fra København for at undervise børnene.

Både forældre og korleder så hurtigt behovet for et voksenkor. Det blev kort efter en realitet med stor deltagelse af gode kendte borgere fra Tisvilde.  Da Jacob skulle videre i livet et år senere, overtog organist Henning Nielsen korsangen og bragte det til yderligere succes. Imedens arbejdede børnene videre med Pia Scharling og opførte musicalen "Summertime" på skolen.


Samme Jacob Lorentzen vendte tilbage som organist, da Vejby Kirke skulle indvie det store 24 stemmers orgel i 1998 medens Tisvilde Koret bl.a sang "Magnificat".


En musikforening blev skabt dengang i 1987 og gav grobund for mange musikalske aktiviteter i kommunen. Der skete også en udvidelse, således fik det klassiske kor en lillebror kaldet "Øvekoret", og altid har der været mellem 30 - 35 korsangere, hvoraf enkelte fra den gang stadigt synger med i koret.


I årenes løb har der været alt lige fra kammermusik til visesang, stemmetræning og nodelære, klassisk sang og rytmisk sang, operaforståelse, orgelspil og alsang.


I de seneste årti har foreningen været arrangør og vært ved store Kortræf i 2008 - 2015 - 2016.

I 2009 inviterede Musik og Kor i Tisvilde alle skolebørn til symfonikoncert på Gribskov Gymnasium, og i 2011 arrangeredes en stort anlagt velgørenhedskoncert i Vejby Kirke.

Også julekoncerterne i Tibirke og Vejby kirker og forårskoncerterne i Mårum kirke har været et stort plus på aktivitets-kontoen. Alsangen i Valhalla har i det seneste år haft sit helt særlige liv på grund af stedet det foregår. Alsangen har i de sidste 17 år været en væsentlig faktor i foreningens virke sammen med den dygtige Alsangstrio. 


Gode dirigenter har ført korsangen sikkert igennem og gode bestyrelser har ledet foreningen godt. Netop nu har vi sagt et kærligt farvel til vores forrige dirigent og ansat en ung dirigent og sanger ved navn

Erik Ken Knudsen.

I Jubilæumsåret vil der blive arrangeret en festlighed og i efteråret vil der på forsamlings-gården "Frændekilde" blive afholdt et lille seminar med foredrag og fællessang og sang af profesionelle og amatører. 

Det sker for at markere den folkelige sangs historie og evige liv. 

- Måske også lidt for at fejre 30 års fødselsdagen for Musik og Kor i Tisvilde -

Kontingent: kr.1050,00 for hele sæsonen.

Bankkonto: Danske Bank

reg. 9570 konto nr. 254 8704   


Kasserer: Kaja Voss,

tlf. 2298 4574

e-mail: voss.kaja@gmail.com