Tisvildekorets histoire


Tisvilde Kor og Foreningen Musik & Kor i Tisvilde

2017 - Jubilæum og 30 års Historie


I 1987 manglede nogle initiativrige forældre i Tisvilde et børnekor. De indkaldte straks til en stiftende generalforsamling og den 3 sept. skabte de en musikforening.

I begyndelsen underviste de selv på skift i et lånt lokale på Tisvilde Skole. Sådan fortsatte det hele efteråret. Et opslag på konservatoriet lokkede musikstuderende Jacob Lorentzen til Tisvilde, som hver uge tog fra København for at undervise børnene.

Både forældre og korleder så hurtigt behovet for et voksenkor. Det blev kort efter en realitet med stor deltagelse af gode kendte borgere fra Tisvilde.  Da Jacob skulle videre i livet et år senere, overtog organist Henning Nielsen korsangen og bragte det til yderligere succes. Imedens arbejdede børnene videre med Pia Scharling og opførte musicalen "Summertime" på skolen.


Samme Jacob Lorentzen vendte tilbage som organist, da Vejby Kirke skulle indvie det store 24 stemmers orgel i 1998 medens Tisvilde Koret bl.a sang "Magnificat".


En musikforening blev skabt dengang i 1987 og gav grobund for mange musikalske aktiviteter i kommunen. Der skete også en udvidelse, således fik det klassiske kor en lillebror kaldet "Øvekoret", og altid har der været mellem 30 - 35 korsangere, hvoraf enkelte fra den gang stadigt synger med i koret.


I årenes løb har der været alt lige fra kammermusik til visesang, stemmetræning og nodelære, klassisk sang og rytmisk sang, operaforståelse, orgelspil og alsang.


I de seneste årti har foreningen været arrangør og vært ved store Kortræf i 2008 - 2015 - 2016.

I 2009 inviterede Musik & Kor i Tisvilde alle skolebørn til symfonikoncert på Gribskov Gymnasium, og i 2011 arrangeredes en stort anlagt velgørenhedskoncert i Vejby Kirke.

Også julekoncerterne i Tibirke og Vejby kirker og forårskoncerterne i Mårum kirke har været et stort plus på aktivitets-kontoen. Alsangen i Valhalla har i det seneste år haft sit helt særlige liv på grund af stedet det foregår. Alsangen har i de sidste 17 år været en væsentlig faktor i foreningens virke sammen med den dygtige Alsangstrio. 


Gode dirigenter har ført korsangen sikkert igennem og gode bestyrelser har ledet foreningen godt. Netop nu har vi sagt et kærligt farvel til vores forrige dirigent og ansat en ung dirigent og sanger ved navn

Erik Ken Knudsen.

I Jubilæumsåret vil der blive arrangeret en festlighed og i efteråret vil der på forsamlings-gården "Frændekilde" blive afholdt et lille seminar med foredrag og fællessang og sang af profesionelle og amatører. 

Det sker for at markere den folkelige sangs historie og evige liv. 

- Måske også lidt for at fejre 30 års fødselsdagen for Musik & Kor i Tisvilde -